ஹோம் » போடோகல்லெரி » மதுரை » சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு இப்படியொரு பெயரா.!

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு இப்படியொரு பெயரா.!

Madurai Meenashi Amman Temple | சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு இப்படியொரு பெயர் இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது. இதை கட்டாயம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது வரும்.