ஹோம் » போடோகல்லெரி » மதுரை » மதுரை திருமோகூர் காளமேக பெருமாள் கோயில் பற்றிய அறியப்படாத தகவல்கள்..!

மதுரை திருமோகூர் காளமேக பெருமாள் கோயில் பற்றிய அறியப்படாத தகவல்கள்..!

madurai kaalamega perumal temple | திருமோகூர் காளமேக பெருமாள் கோயில் பற்றிய வரலாறு மற்றும் சிறப்புகள்.