Home » photogallery » lifestyle » WHAT ARE THE HABITS OF PEOPLE WITH HIGH IQ

அதிக IQ கொண்ட நபர்களின் பழக்கவழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும்..? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

அதிக IQ கொண்டவர்கள், புத்தகப் புழு என்று கூறும் அளவுக்கு புத்தகத்திலேயே ஊறி போய் இருப்பார்கள்.