ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இந்தியாவில் உறை பனி கொண்ட 6 நகரங்களின் பட்டியலை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

இந்தியாவில் உறை பனி கொண்ட 6 நகரங்களின் பட்டியலை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் கஜுராஹோ, கவாலியர், சாகர் போன்ற இந்த மாநிலத்தின் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் குளிர் மற்றும் பனி மிக கடுமையாக உள்ளது.