ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இங்குள்ள எந்த பொருளையும் தீண்டக்கூடாது... வினோத விதிகள் கொண்ட இந்திய கிராமம்!

இங்குள்ள எந்த பொருளையும் தீண்டக்கூடாது... வினோத விதிகள் கொண்ட இந்திய கிராமம்!

மலானா கிராமத்திற்கு அருகே அமைந்துள்ள பார்வதி பள்ளத்தாக்கில் வளரும் கஞ்சா செடிகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் "மலானா கிரீம்" உலகம் முழுவதும் பிரபலமானது.