ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » அந்த ஊருக்கே தண்ணீர் தொட்டிகள்தான் அடையாளம்... ரசனை நயத்துடன் காட்சியளிக்கும் வீடுகள்..!

அந்த ஊருக்கே தண்ணீர் தொட்டிகள்தான் அடையாளம்... ரசனை நயத்துடன் காட்சியளிக்கும் வீடுகள்..!

இந்த தண்ணீர் தொட்டிகள் வீட்டின் உரிமையாளரின் மனநிலையையும் அவரது ரசனையையும் பிரதிபலிக்கின்றன.