ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சிலப்பதிகார கதையோடு பொங்கல் லீவைக் கொண்டாட பக்காவான பூம்புகார் பிளான் இதோ!

சிலப்பதிகார கதையோடு பொங்கல் லீவைக் கொண்டாட பக்காவான பூம்புகார் பிளான் இதோ!

பொங்கல் வந்துவிட்டது. நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து லீவு. என்ன பண்ணலாம் எங்கே போகலாம் என்று யோசிக்கிறீர்களா? குழந்தைகளோடு குடும்பமாக செல்ல பூம்புகார் ஏற்ற இடமாக இருக்கும்.