Home » photogallery » lifestyle » TRAVEL MOST SCENIC WATERFALLS IN INDIA ESR GHTA

கோடை காலத்தில் அவசியம் செல்ல வேண்டிய இந்தியாவில் உள்ள 5 அழகிய நீர்வீழ்ச்சிகள்!

இயற்கை எழில் ரம்மியமாக இருக்க கூடிய இடங்களை தேர்வு செய்கின்றனர். அருவிகள், நீர் வீழ்ச்சிகள், ஆறுகள், ஓடைகள், கடல்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய பகுதிகளுக்கு அதிக பேர் சுற்றுலா சென்று வருகின்றனர்.