முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » lifestyle » இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

கைவினை பொருட்கள், நகர வடிவமைப்பு,திரைப்படம்,இசை,உணவுமுறை,இலக்கியம் ஊடக கலை,என 7 பிரிவுகளில் சிறப்பாக பங்களிக்கும் நகரங்களை படைப்பாக்க நகரங்களாக அங்கீகரிக்கின்றனர்

 • 16

  இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

  ஜெய்ப்பூர்-கைவினை மற்றும் நாட்டுப்புற கலைகள் படைப்பாக்க நகரம்(2015).

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

  வாரணாசி - இசை படைப்பாக்க நகரம்2015).

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

  சென்னை - இசை படைப்பாக்க நகரம்(2017).

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

  மும்பை - திரைப்படம் படைப்பாக்க நகரம் (2019).

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

  ஹைதராபாத் - காஸ்ட்ரோனமி - உணவு படைப்பாக்க நகரம்(2019)

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

  ஸ்ரீநகர் - கைவினை மற்றும் நாட்டுப்புற கலைகள் படைப்பாக்க நகரம் 2021

  MORE
  GALLERIES