Home » photogallery » lifestyle » TRAVEL LIST OF UNESCO CREATIVE CITIES IN INDIA SINCE 2004

இந்தியாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் படைப்பாக்க நகரங்கள் எவை என்று தெரியுமா?

கைவினை பொருட்கள், நகர வடிவமைப்பு,திரைப்படம்,இசை,உணவுமுறை,இலக்கியம் ஊடக கலை,என 7 பிரிவுகளில் சிறப்பாக பங்களிக்கும் நகரங்களை படைப்பாக்க நகரங்களாக அங்கீகரிக்கின்றனர்