ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 2023-ல் பார்க்க வேண்டிய நியூயார்க் டைம்ஸ் சுற்றுலா பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே இந்திய மாநிலம்..!

2023-ல் பார்க்க வேண்டிய நியூயார்க் டைம்ஸ் சுற்றுலா பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே இந்திய மாநிலம்..!

அமெரிக்க ஊடகமான நியூயார்க் டைம்ஸ் சுற்றுலா செல்ல வேண்டிய 52 பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இந்தியாவில் ஒரே மாநிலமாக கேரளா இடம்பெற்றுள்ளது.