Home » photogallery » lifestyle » TRAVEL ECO TOURISM A LIST OF BEAUTIFUL INDIAN TASTE GHTA LILL

Eco-Tourism என்றால் என்ன? இதில் முன்னோடியாக உள்ள அழகான மாநிலங்களின் பட்டியல்!

ECO Tourism |இயற்கையான எதையும் அழிக்காமல் அல்லது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாமல் ஒரு இடத்தை சுற்றுலா தளமாக பயன்படுத்துவதே சூழலியல் சுற்றுலா.