ஹோம் » போடோகல்லெரி » lifestyle » பியாஸ் குண்ட் முதல் மார்கா பள்ளத்தாக்கு வரை….பெண்களுக்கான 5 சிறந்த ட்ரெக்கிங் இடங்கள்!

பியாஸ் குண்ட் முதல் மார்கா பள்ளத்தாக்கு வரை….பெண்களுக்கான 5 சிறந்த ட்ரெக்கிங் இடங்கள்!

பயணத்தை விரும்புபவர்களுக்கு, மலையேற்றம் என்பது ஒருவர் மேற்கொள்ளக்கூடிய மிகவும் வேடிக்கையான மற்றும் சாகச நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும்