ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்களுக்கு தெரியுமா..? இந்த நாடுகளில் சூரியனே மறையாதாம்..!

உங்களுக்கு தெரியுமா..? இந்த நாடுகளில் சூரியனே மறையாதாம்..!

உலகின் சில இடங்களில் 70 நாட்களுக்கும் மேலாக சூரியனின் அஸ்தமனமே இருக்காது. படிப்பதற்கு வியப்பாக இருந்தாலும் பூமியின் விசித்திரங்களில் ஒன்று.