Home » photogallery » lifestyle » SUMMER SKIN CARE 5 COLLAGEN RICH FOODS FOR WELL NOURISHED SKIN ESR GHTA

கோடைக்காலத்தில் கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க உதவும் உணவுகள்..!

மொத்த உடல் புரதத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொலாஜன் தான் உருவாக்குகிறது. வயதுக்கு ஏற ஏற கொலாஜன் உற்பத்தி உடலில் குறைய தொடங்குகிறது. நமது சருமத்திற்கு விரைவில் முதுமை ஏற்படாமல் இருக்க கொலாஜன் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது முக்கியம்.