ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » நீங்கள் இரக்க குணம் கொண்டவரா..? கண்டறிய உங்களிடம் இதெல்லாம் இருக்கானு செக் பண்ணுங்க...

நீங்கள் இரக்க குணம் கொண்டவரா..? கண்டறிய உங்களிடம் இதெல்லாம் இருக்கானு செக் பண்ணுங்க...

ஒருவரின் வாழ்க்கையில் இரக்கக்குணம் உள்ளவர்கள் உலகில் உள்ள துன்பங்கள் அனைத்தும் தன்னுடையது போன்று நினைத்து அதற்கு ஏதாவது உதவ வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள்.