ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இந்த அறிகுறிகள் உங்கள் துணையிடமும் உள்ளதா? உறவில் நாட்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம்!

இந்த அறிகுறிகள் உங்கள் துணையிடமும் உள்ளதா? உறவில் நாட்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம்!

காதலில் ஒருவரின் ஈடுபாடு மட்டும் அதிகமாக இருக்க..ஒருவரது ஈடுபாடு குறைந்தால் எப்போது சண்டை சச்சரவு. தினமும் போராட்ட வாழ்க்கைதான்.