ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஓரல் செக்ஸ் வைத்துக்கொள்ளும்போது தம்பதிகள் செய்யக்கூடாத 7 தவறுகள்..!

ஓரல் செக்ஸ் வைத்துக்கொள்ளும்போது தம்பதிகள் செய்யக்கூடாத 7 தவறுகள்..!

பலரும் ஓரல் செக்ஸை விரும்புவார்கள். ஆனால், ஓரல் செக்ஸ் என்று வரும் பொழுது, பிறப்பு உறுப்பு வழியாக தொற்று உள்ளிட்ட பாலியல் நோய்கள் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இருப்பதால் ஆரோக்கியம் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாப்பாக ஓரல் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.