ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இப்படி வாழ்ந்து பாருங்கள்… இனி கணவன், மனைவிக்கு இடையே விவாகரத்து என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது!

இப்படி வாழ்ந்து பாருங்கள்… இனி கணவன், மனைவிக்கு இடையே விவாகரத்து என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது!

கணவன் மற்றும் மனைவி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி காலங்களில் நடந்த நிகழ்வுகளைப் பகிர்ந்துக் கொள்ளுங்கள்.