ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இந்த தகுதிகள் இருக்கும் ஆண்கள் தான் சிறந்த தந்தையாக இருக்கிறார்கள்!

இந்த தகுதிகள் இருக்கும் ஆண்கள் தான் சிறந்த தந்தையாக இருக்கிறார்கள்!

எதிர்காலத்தில் எப்படிப்பட்ட கணவன் என்னென்ன தகுதிகள் உடையவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது பற்றியும் எப்படிப்பட்ட குணநலன்கள் இருந்தால் அவன் தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல தந்தையாக திகழ்வான் என்பது பற்றியும் பல எதிர்பார்ப்புகளும் குழப்பங்களும் கலந்தே இருக்கின்றன.