முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

Puthandu 2023: தமிழ் மாதங்களின் முதல் மாதமான சித்திரை நன்னாளில் அனைவரும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்வர்

 • 17

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  தமிழர்கள் சித்திரை 1-ஆம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  என்னதான் ஆங்கிலப் புத்தாண்டை நாம் வழக்கமாக கடைபிடித்து வந்தாலும், கலாச்சார விஷயங்கள், வீட்டு விஷேசங்கள், முக்கிய சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்த தமிழ் மாதமே கடைபிடிக்கப்படுகிறது

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  அப்படி தமிழ் மாதங்களின் முதல் மாதமான சித்திரை நன்னாளில் அனைவரும் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டாடுவர்

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Puthandu 2023: தமிழ் புத்தாண்டு தினத்துக்கு வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்க சூப்பரான 'வாழ்த்துகள்' இதோ!

  தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

  MORE
  GALLERIES