Home » photogallery » lifestyle » PARENTING SMART WAYS TO DEAL YOUR TEEN S ANGER ESR GHTA

டீன்ஏஜ் பிள்ளைகளின் கோபத்தை கையாள பெற்றோர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்..!

டீன்ஏஜ் வயத்தில் இருப்பவர்கள், மகிழ்ச்சி, கோபம், தனிமை, வெறுப்பு என எல்லா விதமான எமோஷன்களையும் சந்திக்கும் நபர்களாக இருப்பார்கள்.