Home » photogallery » lifestyle » PARENTING SIX FOOD ITEMS TO BOOST CHILDREN IMMUNITY DURING WINTER ESR GHTA

குளிர்காலத்தில் குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் 6 உணவுகள்!

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக்க உணவுகளை கொடுப்பதால் குளிர்காலங்களில் பரவும் தொற்றுநோய்களால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவதை தவிர்க்கலாம்.