ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » குழந்தைகளுக்கு ஏன் செஸ் விளையாட்டை கற்றுத் தருவது அவசியம்..? நன்மைகளும்... முக்கியத்துவங்களும்...

குழந்தைகளுக்கு ஏன் செஸ் விளையாட்டை கற்றுத் தருவது அவசியம்..? நன்மைகளும்... முக்கியத்துவங்களும்...

அறிவுக்கும், சிந்தனைத் திறனுக்கும் சவால் விடுக்க கூடியதாக அமைகின்ற சதுரங்க போட்டியின் பிறப்பிடம் தமிழகம் என்பது நாம் பெருமை கொள்ளக் கூடிய விஷயமாக உள்ளது.