ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பெற்றோர்களே... உங்கள் பிள்ளைகளை திட்டுவதற்கு மறந்தும் பயன்படுத்த கூடாத 10 சொற்றொடர்கள்!

பெற்றோர்களே... உங்கள் பிள்ளைகளை திட்டுவதற்கு மறந்தும் பயன்படுத்த கூடாத 10 சொற்றொடர்கள்!

நீங்கள் வாழ்வில் மிகப் பெரும் சவால்களை கடந்து வந்திருக்கலாம். இப்போதும் கூட கடினமான சூழ்நிலைகளை கையாண்டு கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அவற்றை உங்கள் குழந்தைகளிடம் சொல்லி காட்டுவது தவறான அணுகுமுறை. அவர்களால் அதனை புரிந்து கொள்ளவோ அவற்றை சரி செய்யவோ முடியாது என்பதை பெற்றோர் உணர வேண்டும்.