ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » குழந்தைகள் முன் பெற்றோர் உடை மாற்றலாமா..? அதனால் உண்டாகும் பாதிப்பு என்ன..?

குழந்தைகள் முன் பெற்றோர் உடை மாற்றலாமா..? அதனால் உண்டாகும் பாதிப்பு என்ன..?

அது அவர்களை மன ரீதியாக பாதிக்கும்.