ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு உதட்டில் முத்தம் கொடுக்கலாமா..? எப்போது தவறாக மாறும்..?

பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு உதட்டில் முத்தம் கொடுக்கலாமா..? எப்போது தவறாக மாறும்..?

மகள் அல்லது மகனுக்கு உதட்டில் முத்தம் கொடுப்பது என்பது இயல்பான விஷயம்தான். அது பெற்றோர்களின் சாய்ஸ். அது சரியா, தவறா என்பதை அவர்கள் முடிவு செய்வது.