ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மூத்த குழந்தையாக வளரும் சிக்கல்கள் என்னென்ன..? பெற்றோர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை..!

மூத்த குழந்தையாக வளரும் சிக்கல்கள் என்னென்ன..? பெற்றோர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை..!

மூத்த குழந்தை சகல வசதிகளோடும் வளர்ந்து வரும். ஆனால், அடுத்ததாக இன்னோரு குழந்தை வந்து விட்டால் மூத்த குழந்தைக்கான முக்கியத்துவம் குறையும். இதனால் அந்தக் குழந்தை மனதளவில் பாதிக்கப்படுகிறது.