ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இன்ட்ரோவர்டாக (introvert) வளரும் உங்கள் குழந்தையை சரி செய்ய 5 வழிகள்.!

இன்ட்ரோவர்டாக (introvert) வளரும் உங்கள் குழந்தையை சரி செய்ய 5 வழிகள்.!

உள்முக சிந்தனையாளர்களாக இருக்கும் குழந்தைகள் பலரும் தங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்களிடம் தங்கள் மனதில் உள்ளவற்றை தயங்காமல் வெளிப்படுத்துவார்கள். எனவே அவர்கள் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள அவர்களை மென்மையாக அணுகி, அதன் பிறகு அவர்களாகவே தங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் வரை காத்திருங்கள்..