ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » குழந்தை வளர்ப்பில் கவனம்.. எவ்வளவு சுதந்திரம் கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு?

குழந்தை வளர்ப்பில் கவனம்.. எவ்வளவு சுதந்திரம் கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு?

குழந்தை வளர்ப்பு என்பது ஒருவித கலை. அதில் பெற்றோர்கள் சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்