Home » photogallery » lifestyle » PARENTING HOW TO BE AN EFFECTIVE AND SUCCESSFUL SINGLE MOM ESR GHTA

சிங்கிள் பேரண்ட்டாக இருக்கும் பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக வழிநடத்துவது எப்படி..?

தில் பல சிக்கலைகளை சந்திக்கிறார்கள். அதிலும் முக்கியமாக சிங்கிள் மதர் விஷயத்தில் குழந்தைகளை தனி ஆளாக வளர்ப்பதோடு, குடும்பத்திற்கான செலவுகள் மற்றும் குழந்தை வளர்ப்புக்கான செலவுகளையும் அவர்கள் ஈடு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.