ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்கள் குழந்தை வயதிற்கு ஏற்ற உயரத்தை அடையவில்லையா..? இந்த உணவுகளில் குறை வைக்காதீர்கள்..!

உங்கள் குழந்தை வயதிற்கு ஏற்ற உயரத்தை அடையவில்லையா..? இந்த உணவுகளில் குறை வைக்காதீர்கள்..!

ஆய்வுகள் உயரத்திற்கு நாம் சாப்பிடும் உணவும் காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. சில குழந்தைகள் மரபணு காரணமாகவும் உயரமாக வளர மாட்டார்கள். அப்படி மரபணு காரணமில்லை எனில் பிள்ளைகளுக்குக் கொடுக்கும் உணவுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.