ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மன அழுத்தத்திலிருந்து குழந்தைகளை வெளியே கொண்டு வர இதை செய்தால் போதும்:

மன அழுத்தத்திலிருந்து குழந்தைகளை வெளியே கொண்டு வர இதை செய்தால் போதும்:

மேலும் இன்றைய கால குழந்தைகள் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். எனவே அவர்களுக்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுகிறது..