ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 2-வது குழந்தை பெற்று கொள்வதா, வேண்டாமா என குழப்பமா? வீட்டில் 2 குழந்தைகள் இருக்க வேண்டியதற்கான காரணங்கள்..!

2-வது குழந்தை பெற்று கொள்வதா, வேண்டாமா என குழப்பமா? வீட்டில் 2 குழந்தைகள் இருக்க வேண்டியதற்கான காரணங்கள்..!

ஒரு குழந்தையை வளர்த்து சற்று பெரியவர்களாக மாற்றப்பட்ட பாடு போதாதா.! இரண்டாவது குழந்தையை பெற்று கொண்டால் அதை யார் கவனிப்பது என்ற கவலை உங்களுக்குள் இருக்கலாம். ஆனால் பல குடும்பங்களில் அழும் குழந்தையை பெற்றோரை விட முதல் குழந்தை எளிதாக சமாளிக்கும் காட்சிகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா?