ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உடல்மொழி சொல்லும் உண்மைகள்.. 'பாடி லாங்குவேஜ்' தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க!

உடல்மொழி சொல்லும் உண்மைகள்.. 'பாடி லாங்குவேஜ்' தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க!

ஒரு நபர் எவ்வாறு அமர்ந்திருக்கிறார், கைகள் கால்களை நேராக வந்திருக்கிறாரா, கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்துள்ளாரா, கைகளை எவ்வாறு வைத்திருக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் அவருடைய உடல் மொழியை, என்ன நினைக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும்.