ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 30 நாட்கள்தான்.. நுண்ணுயிரி முதல் புழு வரை.. வீடு சுத்தத்தில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்ன?

30 நாட்கள்தான்.. நுண்ணுயிரி முதல் புழு வரை.. வீடு சுத்தத்தில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்ன?

நாம் வாழும் வீட்டை முப்பது நாட்கள் சுத்தம் செய்யாமல் இருந்தால் உடலுக்கு நோய் ஏற்படுவது மட்டுமில்லாமல் மனதிற்கும் தீங்கை ஏற்படுத்தும்.