ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஊறுகாய் கெட்டுப்போகாம இருக்கனுமா..? மிக்ஸி ஜார் பிளேடை கூர்மையாக்கனுமா..? டாப் கிட்சன் டிப்ஸ்..!

ஊறுகாய் கெட்டுப்போகாம இருக்கனுமா..? மிக்ஸி ஜார் பிளேடை கூர்மையாக்கனுமா..? டாப் கிட்சன் டிப்ஸ்..!

அதை ஆளுவதற்கு சமையல் கலை மட்டும் பிரதானமில்லை. கிட்சன் மளிகை பொருட்களை சரி பார்ப்பதும், நிர்வகிப்பதும்தான் அந்த ஆளுமை பட்டியலில் சேரும்.