ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » டவலில் ஹேர் டை கறை ஒட்டிக்கொண்டதா..? அதை நீக்குவதற்கான சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் இதோ...

டவலில் ஹேர் டை கறை ஒட்டிக்கொண்டதா..? அதை நீக்குவதற்கான சிம்பிள் ட்ரிக்ஸ் இதோ...

ஹேர் டையில் பயன்படுத்தப்படும் ரசாயனங்கள், நாம் தலைக்கு குளித்துவிட்டு துவட்டும் போது டவலில் ஒட்டிக் கொள்கின்றன. இந்த கறைகளால், நமது புத்தம்புதிய டவல்கள் பார்ப்பதற்கு மோசமானதாக மாறி விடுகின்றன.