ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஒரு பல் பூண்டை வைத்து ஒரே இரவில் கழிவறையை சுத்தம் செய்துவிடலாமா..? இதுதான் அந்த ரகசியம்..!

ஒரு பல் பூண்டை வைத்து ஒரே இரவில் கழிவறையை சுத்தம் செய்துவிடலாமா..? இதுதான் அந்த ரகசியம்..!

பூண்டில் உள்ள அல்லிசின் என்னும் பொருள் தான் பூண்டிற்கு தனித்துவமான நறுமணத்தை வழங்குகிறது. மேலும் இந்த பொருள் தான் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகளை அண்ட விடாமல் தடுக்கிறது.

  • |