ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஃப்ரிட்ஜூக்குள் இந்த உணவுப்பொருட்களை வைக்கவே வைக்காதீங்க.!

ஃப்ரிட்ஜூக்குள் இந்த உணவுப்பொருட்களை வைக்கவே வைக்காதீங்க.!

வாழைப்பழம் பழுப்பதற்கு அறை வெப்பநிலை தேவை. அதனால் அதனை ஃப்ரிட்ஜினுள் வைப்பதன் மூலம் வாழைப்பழத் தோல் கருப்பது மட்டுமல்லாது பழுப்பதற்கு அதிக நாட்கள் எடுக்கும்.