Home » photogallery » lifestyle » HEALTH WORLD STROKE DAY 2021 SIX SIMPLE SIGNS TO TELL IF SOMETHING IS WRONG WITH A LOVED ONE ESR GHTA

பக்கவாதம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பதை அறிய உதவும் BE FAST முறை : தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

World stroke day 2021 : மூளையின் முக்கிய பகுதிகளுக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டம் தடைபடுவதன் காரணமாக மூளையின் பாகங்கள் செயல் இழப்பதே பக்கவாதமாக வெளிப்படுகிறது.