ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » World Kidney Day 2022 : சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவும் பழக்கங்கள்..!

World Kidney Day 2022 : சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவும் பழக்கங்கள்..!

சிறுநீரக நோய் தொடர்பான இறப்பு ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது. 2040 இல் இறப்புக்கான 5 வது முக்கிய காரணியாக இது இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.