ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பிரசவத்திற்குப் பின் பிட்டாக இருக்க வேண்டுமா? இந்த உடற்பயிற்சியை செய்யுங்கள் போதும்!

பிரசவத்திற்குப் பின் பிட்டாக இருக்க வேண்டுமா? இந்த உடற்பயிற்சியை செய்யுங்கள் போதும்!

உடற்பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்வதற்கு முன்னதாக வார்ம் அப் செய்துக் கொள்ளுங்கள். ஆரம்பிக்கும் போது படிப்படியாக செய்யுங்கள். எடுத்தவுடன் அதிக நேரம் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளவும்.