ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » கோடைகாலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது உடனே சோர்வடைகிறீர்களா..? நீங்கள் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டியவை...

கோடைகாலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது உடனே சோர்வடைகிறீர்களா..? நீங்கள் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டியவை...

சுட்டெரிக்கும் கோடை காலத்தில் நீங்கள் உடற் பயிற்சிகளை செய்யும் போது, ஏற்கனவே வெப்பமாக உள்ள உங்களது உடல் மேலும் சூடாக தொடங்கும்.