ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 2 ஆண்டுகளில் கால் செருப்பு சைஸ் அதிகரித்துள்ளது : பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் அறிகுறியால் ஷாக் ஆன மருத்துவர்..!

2 ஆண்டுகளில் கால் செருப்பு சைஸ் அதிகரித்துள்ளது : பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் அறிகுறியால் ஷாக் ஆன மருத்துவர்..!

கால் பாதம் குழந்தையாக இருக்கும்போது வரைதான் வளரும். 18 வயதுக்குப் பின் கால் வளர்ச்சியடையாது.