ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மாதவிலக்கு பற்றிய உரையாடல் ஏன் அவசியம்..? ஆண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை என்ன..?

மாதவிலக்கு பற்றிய உரையாடல் ஏன் அவசியம்..? ஆண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை என்ன..?

மாதவிலக்கு என்பது மூடி, மறைக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல என்றும், இதுகுறித்து நேரடி விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் எண்ணற்ற முறை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாலும், இதைச் சுற்றிய திரை இன்னும் விலகவில்லை.