Home » photogallery » lifestyle » HEALTH WHITE RICE BROWN RICE RED RICE BLACK RICE WHICH IS HEALTHIER DIFFERENCES BENEFITS AND MORE ESR GHTA

வெள்ளை அரிசி, சிவப்பு அரிசி, கருப்பு அரிசி : இவற்றில் எது உடல் எடையை குறைக்க உதவும்..?

இந்திய வீடுகளில் அரிசி முக்கியமான உணவுப்பொருளாகும். குறிப்பாக, அரிசி சாப்பாடு இல்லாமல் உணவு என்பதே முழுமையாகாது. ஆனால், எத்தனை வகையான அரிசிகள் உள்ளன, அவற்றின் பலன்கள் என்ன என்பதைப் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.