Home » photogallery » lifestyle » HEALTH WHAT HAPPENS WHEN YOU DO NOT WASH YOUR HANDS AFTER USING THE TOILET ESR GHTA

கழிவறையை பயன்படுத்திய பின் சோப்பு போட்டு கை கழுவவில்லை எனில் இவ்வளவு பாதிப்புகள் வருமா?

கழிப்பறை சென்று வந்த பிறகு கைகளை கழுவாமல் அல்லது சரியாக கழுவாமல் இருப்பதால் அது மிக பெரிய தவறான பழக்கம் ஆகும்