Union
Budget 2023

Highlights

ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பதை உணர்த்தும் சரும பாதிப்பு அறிகுறிகள்..

உங்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருப்பதை உணர்த்தும் சரும பாதிப்பு அறிகுறிகள்..

Diabetic Symptoms : நீரிழிவு நோயானது உடலை மட்டுமில்லாமல் சருமத்திற்கும் பல பாதிப்புகளை உண்டாக்குகிறது.