ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » Blood clot : தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பின் இரத்தம் உறைதலின் இந்த அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்பதை கவனியுங்கள்..!

Blood clot : தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பின் இரத்தம் உறைதலின் இந்த அறிகுறிகள் இருக்கிறதா என்பதை கவனியுங்கள்..!

மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் COVID-19 க்கு எதிராக தடுப்பூசி எடுத்த பிறகு கவனிக்க வேண்டிய இரத்த உறைவின் அறிகுறிகளை தெளிவாகக் கூறி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது.