ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சைவ உணவுகளை மட்டும் உட்கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு இப்படியொரு சிக்கலா?

சைவ உணவுகளை மட்டும் உட்கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு இப்படியொரு சிக்கலா?

சைவ உணவை உட்கொள்ளும் குழந்தைகளின் உணவு தேவையை திட்டமிடும் போதும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.